skip to Main Content
Editorn I Zcreenz DS är Nu Multilingvistisk

Editorn i Zcreenz DS är nu multilingvistisk

Nu är Editorn i Zcreenz DS multilingvistisk och klarar inte bara av ärans och hjältarnas svenska utan du kan på användarnivå även välja att få gränssnittet på engelska eller danska. God fornøjelse!

Back To Top