skip to Main Content
Zcreenz & Brandskyddsföreningen Kalmar Län

Zcreenz & Brandskyddsföreningen Kalmar län

Brandskyddsföreningen Kalmar län samverkar med räddningstjänsten att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Arbetet sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och andra organisationer. Zcreenz kommer löpande hjälpa till med deras närvaro på sociala medier på Facebook. Läs mer på deras webbsida och Facebook

Back To Top