skip to Main Content

Hämta Zcreenz DS-klient

Här kan du kan hämta installationsprogram av updateringar till Zcreenz DS-klienten. Dessa installationsprogram uppdaterar befintliga installationer genom att ersätta de exekverbara filerna i tidigare gjord installation. Behöver ni en komplett klient anpassad för era kanaler så kontakta hello@zcreenz.com för en sådan.

V.1.15.3

Innehåller bla. uppdatering av slumpmässig visningsordning och positionering av logotyp.

V.1.15.1

Nytt i v.1.15.1 är bla att när klienten startas som .exe så avslutas inte Zcreenz DS genom tangenttryckning eller musrörelse. För att avsluta så trycker man på ESC-knappen. En informationstext dyker en kort stund upp vid tangenttryckning eller musrörelse och ni anger själv texten i editorn under kanalinställningar. Som standard är texten ”Avsluta med [ESC]” angiven. Startas klienten i skärmsläckarläge så är funktionen inte aktiv och körningen avslutats vid tangenttryckning eller musrörelse.

V.1.13.0

Nyheter i v.1.13.0 är bla att klienten uppdaterar innehåll under körning och krypterad kommunikation mellan klient och server via SSL.

Back To Top