skip to Main Content
Zcreenz Stöttar Brandskyddsföreningen Jönköpings Län På Sociala Medier

Zcreenz stöttar Brandskyddsföreningen Jönköpings län på Sociala medier

Brandskyddsföreningen Jönköpings län är en regional ideell förening som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige har till uppgift att inom Jönköpings län verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län bildades år 1921 med uppgift att verka för utvecklingen och vidmakthållandet av ett ordnat och betryggande brandförsvar inom Jönköpings län.

Zcreenz stöttar deras närvaro på facebook och instagram. Följ deras spännande verksamhet där och på webben.

Back To Top