skip to Main Content
Välkommen Think Tank!

Välkommen Think Tank!

Zcreenz kommer att bistå Think Tank Elisabet Norin med närvaro på sociala medier, i huvudsak Facebook och Instagram med början 2018. Think tank Elisabet Norin bistår dig som privatperson med personlig utveckling i skrivarkurser, inspirationsdagar, handledning och närläsning av texter, oavsett om du skriver faktatexter eller fiktion. Ni börjar där du står. Läs mer om hennes spännande verksamhet på think-tank.se och givetvis på fb.com/ThinkTankNorin

 

Ett stor tack för förtroendet.

Back To Top