skip to Main Content
Zcreenz Stöttar Tensor Fastighet & Lomma Kontorshotell På Facebook

Zcreenz stöttar Tensor Fastighet & Lomma kontorshotell på Facebook

Tensor fastigheter är ett företag som äger och förvaltar egna fastigheter. Fastighetsbeståndet är dels bostadslägenheter, dels industi-, butiks- och kontorslokaler. Zcreenz stöttar Tensors närvaro på facebook med deras sidor för Lomma Kontorshotell och TENSOR fastigheter. Läs mer om deras spännande objekt på deras webbsida och följ oss på facebook

Back To Top